Arbeidsbemiddeling

Arbeidsbemiddeling:
wél aan de slag maar géén ZZP’er?

Het komt met enige regelmaat voor dat een onderwijsorganisatie behoefte heeft aan een tijdelijke ondersteuning zonder dat er sprake kan zijn van een tijdelijk of vast dienstverband met een ondersteuner. In een dergelijk geval is het niet altijd mogelijk om een beroep te doen op een ZZP-constructie. Zo’n  constructie zou weliswaar een aantal voordelen opleveren voor de ondersteuner (fiscale aftrekposten), maar het betekent ook dat de betrokkene ruim 1200 uren bij verschillende werkgevers aan de slag dient te zijn. Dat lukt niet altijd. Om dan toch aan de slag te kunnen, biedt Senior Pilots de mogelijkheid om via arbeidsbemiddeling toch aan de slag te gaan. Senior Pilots biedt deze arbeids-bemiddelingsconstructie zowel aan voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers en opent daarmee de mogelijkheid om bv. kortlopende detachering te organiseren of projectmatig gebruik te maken van niet bedrijfsmatig georganiseerde ondersteuners. Wij leggen u graag uit welke constructie voor u het meest aantrekkelijk is!

Informatie: info@seniorpilots.nl