Training Kwaliteitsmedewerker

Training Kwaliteitsmedewerker

Kwaliteitsbeheer staat op veel scholen niet op het prioriteitenlijstje. En toch is het juíst de kwaliteit van een school die geldt als het enige échte visitekaartje. Niet alleen de Inspectie, maar ook ouders en de media hechten grote waarde aan kwaliteitsmeting en aan benchmarking. Hoe komt het dan tóch dat de aandacht voor een zorgvuldige kwaliteitsrapportage op scholen zo minimaal is? Hoe komt het dat directies tevreden zijn met een uitdraai uit Cum Laude? En dat diezelfde directies toch met spanning uitkijken naar de landelijke publicaties die de kwaliteit van scholen in de etalage zet? En hoe komt het dat kwaliteitsbeleid veelal wordt overlaten aan de individuele teamleider of aan een administratieve kracht?

Het antwoord op deze vragen is eenvoudig. Een sterk kwaliteitsbeleid vereist namelijk een degelijke kennis van zaken en doet een stevig beroep op de ICT-vaardigheid. Zonder deze ingrediënten blijft het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsbeheer onder de maat. Een gedegen training van een kwaliteitsmedewerker levert binnen afzienbare tijd een kwaliteitsrapportage op die leesbaar en begrijpelijk is en de resultaten goed zichtbaar maakt. Resultaat van vakken, van individuele docenten, van afdelingen en examens. Maar ook van in- door- en uitstroom. En ook in een vergelijking met landelijke gegevens. En de trends worden zichtbaar. En dat allemaal in zeer leesbare tabellen en duidelijke diagrammen. Samen levert dit een aantal zeer bruikbare, goed hanteerbare constateringen.  Die vormen een zinvol handvat voor het gesprek met secties of met docenten.

Senior Pilots biedt deze bijzondere Training Kwaliteitsmedewerker exclusief aan. Deze training is ontwikkeld in samenspraak met scholen en heeft inmiddels zijn weg gevonden naar een tiental scholen in ons land. Bijzonder aan het aanbod is, dat ook voor de diverse gebruikers (teamleiders, directieleden, College van Bestuur, Raad van Toezicht, ouders ) gebruikstrainingen beschikbaar zijn die aanvullend kunnen worden geboekt.Het basispakket ‘ Training Kwaliteitsmedewerker ‘ omvat in totaal 8 dagdelen, waarvan er 4 worden gebruikt voor de basistraining kwaliteitsmedewerker. Meer weten.? Lees meer –>

Vraag een offerte aan bij:  info@seniorpilots.nl