Wie zijn we?

De doelstelling van Senior Pilots is om de verworven expertise van hoogopgeleid personeel en de jarenlange ervaring van teruggetreden managers, niet verloren te laten gaan. Senior Pilots richt zich dus exclusief op gepensioneerden met veel kwaliteiten. Het gaat daarbij zeker niet om een arbeidsplaats voor de lange termijn. Het gaat vooral om kortdurende – soms incidentele – activiteiten ter ondersteuning van bedrijven en instellingen die daaraan een tijdelijke behoefte hebben. Dat kan dus een aaneengesloten activiteit van een paar weken zijn, maar het kan ook een opdracht zijn die gedurende een half jaar 1 dag(deel) in de week vergt. Juist in een periode van aantrekkende activiteit, is een tijdelijke ondersteuning van een opdrachtgever vaak een aantrekkelijk alternatief. Daarbij draagt de sympathieke tariefstelling van Senior Pilots zeker bij aan een waardevolle relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Senior Pilots opereert daarbij in tal van sectoren uit het arbeidsveld en maakt voor haar diensten gebruik van een uitgebreid netwerk.Senior Pilots

Graag stellen we je voor aan de ‘Senior’ van het team: Ton Floris

senior teamleider: Ton Floris

Ton Floris

Ton Floris (68) heeft een meer dan 40 jaar brede bankervaring waarbij het zwaartepunt steeds heeft gelegen in intensieve contacten in de zakelijke clientenkring. In deze hoedanigheid heeft hij diverse functies bekleed zoals kantoordirecteur, directeur zaken, creditcontroller, senior riskmanager.

Zijn deskundigheid ligt met name in de analytische benadering van cijfers, waarbij pro-actief en oplossingsgericht handelen, de sleutelwoorden zijn.

Hij is zakelijk zeer betrokken geweest bij het initiëren en opzetten van landelijke kredietunits ten behoeve van het krediet- en acceptatiebeleid, waarbij het centraliseren en het behandelen, het beoordelen en fiatteren van door sales ingediende kredietvoorstellen zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen.